Uw donatie maakt een verschil

Codam biedt studenten kosteloos een plek aan om te leren programmeren. Geen lesgeld betalen, is helaas niet altijd genoeg. Omdat we niet officieel erkend zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maken onze studenten geen aanspraak op een studiebeurs, een OV reisproduct of andere vormen van overheidssteun. Voor de financieel meest kwetsbare studenten kan dit het verschil zijn tussen wel of niet studeren.

Wilt u onze studenten helpen met een donatie?


Wat onze studenten zeggen

Ik kom niet in aanmerking voor een student reisproduct. Gelukkig vergoedt Codam mijn reiskosten via het Student Assistance Program. Nu kan ik elke dag op de campus zijn. Zo kan ik mijn peers bijhouden en dat is een fijne gedachte.

Swenne

Het Codam Student Assistance Program biedt mij de mogelijkheid om mij op mijn studie te kunnen focussen. Daarvoor moest ik drie dagen in de week werken. Nu kan ik minder werken en mij volledig richten op het leren programmeren.

Rares

Doneer aan onze studenten

Uw bijdrage zorgt ervoor dat Codam studenten zich volledig aan hun studie kunnen wijden. Alle donaties komen volledig terecht bij ons Student Assistance Program. Met deze fonds vergoeden wij bijvoorbeeld de woon- en reiskosten van studenten die zich anders een studie niet kunnen veroorloven.

Het Student Assistance Program kan studenten ondersteunen bij:

  • Reiskosten
  • Huurkosten
  • Zorgkosten
  • Gesponsorde woonruimte
Stichting Codam heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Hierdoor kunnen particuliere donateurs de giften onder voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting. Voor entiteiten die onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting geldt dat jaarlijkse giften tot 50% van de fiscale winst, met een maximum van EUR 100.000, aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting. Voor alle andere entiteiten, zoals een eenmanszaak of een fiscaal transparante CV, gelden de regels van particuliere giften.