Baanbrekende programmeeropleiding op Marineterrein

30-07-2018 - De Brug, door Michel van Dijk

Op 24 september opent Codam zijn deuren op het Marineterrein. Met een baanbrekende lesmethode, overgenomen van de beroemde Franse programmeerschool 42, hoopt de nieuwe opleiding zoveel mogelijk jongeren tussen 18 en 30 jaar te trekken.